ENDOSPOT FELINE 1-2 KG

Category:

Endoparasiticida de aplicaciòn spot-on en gatos

Ivermectina y praziquantel