ENDOSPOT FELINE 2-5 KG

Category:

Endoparasiticida de aplicaciòn spot-on en gatos

Ivermectina y praziquantel